Shotokan Karate

Karate

Informatie over wat karate precies is kun je op talloze websites vinden, variërend van de wikipedia-site tot en met de vele websites van allerlei karatescholen. Daarom wijden we daar hier niet nader over uit. Veel interessanter is te weten hoe onze karateschool (Do) is. Wel is het handig te weten dat Karate Do Draaijer de karatestijl Shotokan beoefent. Er zijn namelijk meerdere karatestijlen.

Karateschool Draaijer

Karate Do Draaijer te Deventer is een relatief kleine karateschool al verschilt dat wel per jaar; soms zijn er meer leden en soms weer minder. Momenteel zijn er zo’n twintig a dertig leden. De relatief kleine omvang van onze karateschool maakt dat iedereen elkaar vrij goed kent en er sprake is van een hechte groep met een goede sfeer. Respect voor elkaar, zowel voor elkaars karateniveau als ieders verschillende stijl en persoonlijke karakter, zijn kenmerkend. Het sociale karakter van de Karate Do Draaijer komt onder meer tot uiting in het feit dat oudere leden met een hogere graad de sensei Joop regelmatig ondersteunen tijdens de training van de kindergroep. Afhankelijk van de hoeveelheid leden trainen de kinderen en volwassen deels soms samen, maar bij veel leden zijn die groepen normaliter gesplitst.

Rekening houden met elkaar

De leden houden onderling altijd rekening met elkaars niveau. Voor macho’s is er als het ware geen plaats (en als ze er zijn zorgt de sensei er snel voor dat ze leren zich te beheersen en respect te tonen naar anderen). Veiligheid staat boven alles. Sensei Joop let daar nadrukkelijk op. Dat onderling respect komt overigens al tot uiting zodra je de oefenzaal (Dojo) binnenkomt: je wordt geacht te groeten, net als dat je elkaar en de sensei begroet als je de mat betreedt en als je die weer verlaat. Ook starten we altijd met een apart begroetingsritueel voordat er begonnen wordt met oefeningen.

Karate oefeningen

De oefeningen die plaatsvinden zijn zeer verschillend. Altijd wordt begonnen met een warming-up: warm lopen, opdrukken en rek- en strekoefeningen. Daarna worden er meestal meerdere karatetechnieken geoefend met een oefenpartner. Dat varieert van stoot- en trapoefeningen tot en met verdedigingsoefeningen en technieken om een tegenstander te vloeren of in bedwang te houden. Allerlei basistechnieken (aangeduid met de benaming Kihon) worden dan geoefend. Een andere technische oefening betreft het oefenen van zogeheten Kata’s (er zijn er 26). Een Kata is een oefening van voorgeschreven bewegingen om denkbeeldige tegenstanders uit te schakelen. Door dit vaak te herhalen krijg je vanzelf in de loop der tijd handigheid in allerlei karatetechnieken die je kunt gebruiken in een onverhoopt gevecht. Iets soortgelijks vormen de zogeheten Kumité’s. Deze oefeningen worden uitgevoerd met een partner: de partner valt je aan en jij gebruikt specifieke karatetechnieken om die aanval te weren en een tegenaanval (counter) te doen, waarbij je partner juist moet afweren en op zijn beurt een tegenaanval moet doen. Door dit vaak te oefenen raak je vanzelf steeds meer bedreven in de diverse karatetechnieken.

Snelheid, soepelheid en techniek

Dergelijke oefeningen zijn niet alleen leuk om te doen; ze zorgen er ook voor dat je conditie toeneemt, maar tevens dat je zelfvertrouwen groeit. Je merkt namelijk dat je steeds beter wordt en het voor een ander niet verstandig is om jou zomaar aan te vallen. Het gaat daarbij eigenlijk niet zozeer om kracht, al worden de meesten wel sterker door al de lichamelijke oefeningen. Het gaat in feite meer om snelheid, soepelheid en techniek. Snelheid is belangrijk om een tegenstander snel uit te kunnen schakelen. Soepelheid is van belang omdat dat voor diverse karatetechnieken nodig is, vooral als het gaat om de vele traptechnieken. Sommigen zijn na enkele jaren in staat om een spagaat te doen, iets wat men bij aanvang meestal echt nog niet lukte. Techniek is uiteraard nodig om allerlei stoten en trappen te kunnen geven om tegenstanders uit te kunnen schakelen. De combinatie van snelheid, soepelheid en techniek is kenmerkend voor karate. Leeftijd maakt daarbij niet uit. De leeftijden van onze leden variëren van rond de zeven jaar tot en met zesenvijftig. Er zijn zowel meisjes en vrouwen als jongens en mannen die de lessen volgen.

Sparren

Uiteraard wordt er geregeld aan sparren gedaan. Dat houdt in dat je een gevecht met een tegenstander (sparringpartner) aangaat. We onderscheiden drie vormen. Bij technisch sparren vecht je met elkaar ten bate van de techniek. De techniek juist uitvoeren staat dan centraal en in principe raak je elkaar dan niet of nauwelijks. Bij ‘gewoon’ trainingssparren raak je elkaar wel, maar in beheerste mate. Bij het echte vechtsparren gaat het er een stuk harder aan toe. Onderling spreek je van tevoren altijd af welke vorm je kiest en (dus) hoe hard je met elkaar spart. Bij Karate Do Draaijer ligt de nadruk vooral op het technisch sparren en gewone trainingssparren. Blessures komen over het algemeen dan ook niet zo vaak voor, al valt dat nooit helemaal uit te sluiten. Als je aan het hardere vechtsparren wilt doen, dan is dat trouwens altijd ook mogelijk via het meedoen aan wedstrijden. Karate Do Draaijer is lid van de International Marterial Arts Federation (IMAF, zie imaf.nl). Via de IMAF kun je namens de karate Do meedoen aan vechtwedstrijden en/of aan wedstrijden waarbij het om beheersing van technieken gaat (Kihon, Kumité, Kata).

De Dojo

We trainen in het KDO-gebouw, onze zogeheten Dojo, aan de Eefdensestraat 28, 7416 ZX te Deventer (zie: google maps). Dat is een gebouw dat speciaal is ingericht voor vechtsporten, want in het gebouw worden ook andere vechtsporten beoefend. Er ligt een speciale, grote vechtsportmat. Er zijn vele bokszakken waar je op kunt oefenen, er zijn een paar fitness apparaten en er is een aparte, zogeheten (vecht-) ring. Af en toe gebruiken we ook de beschikbare vechtkussens om stoot- en traptechnieken te oefenen. Verder kun je in het gebouw douchen (dames en heren apart) en is er aan de voorzijde van het gebouw voldoende parkeerplaats.

Al met al is Karate Do Draaijer dus te omschrijven als een gezellige, sociale karateclub waar goed rekening wordt gehouden met elkaar. Een veilige karateschool waar je je conditie opbouwt, snel en soepel wordt, en karatetechnieken leert die je meer dan weerbaar maken en je zelfvertrouwen ten goede komen. Kortom: een aanbevelenswaardige karateschool waar je lekker jezelf kunt zijn om met veel plezier een gezonde vechtsport te beoefenen die je vormt tot een echte karateka. Kom gerust eens een proefles meedraaien. Voor een impressie: zie https://www.youtube.com/watch?v=2-JBqONxLms

Trainingsmomenten (altijd op de woensdagavond)

Jeugdtrainingen (tot 15 jaar): van 18.00 tot 19.00 uur. NB: bij weinig leden van 19.00 tot 20.00 uur.

Volwassenen (vanaf 15 jaar en ouder): van 19.00 tot 20.30 uur.


Sensei Joop Draaijer

Al vanaf zijn elfde doet sensei Joop Draaijer, inmiddels 61 jaar, aan karate. Tijdens zijn jongere jaren was hij vooral een wedstrijdvechter maar hij is zondermeer allround te noemen. Dat geldt overigens ook wel voor zijn kennis van en vaardigheden in andere vechtsporten, want je het kunt het zo gek niet bedenken of hij heeft er ervaring in.

In zowel Nederland als het buitenland heeft hij bij vele karate dojo’s de nodige ervaring opgedaan. In Japan heeft hij onder meer trainingen gevolgd van Miazaki en Kanazwa. Sinds enkele jaren beschikt de sensei over de 6e Dan graad. Hij is actief voor de Nederlandse afdeling van de vereniging IMAF.

Sensei Joop Draaijer, in het dagelijks leven werkzaam voor de politie, ‘draait’ al vele jaren succesvol zijn dojo in Deventer. Zijn voornaamste motto: respect en sport verenigd. Hij benadrukt dat Shotokan karate een traditionele vechtsport is met sterke zelfverdedigingsaspecten. Het vergt jarenlang gedisciplineerd trainen om tot een allround karateka te worden.

Osu!